Africký virus Usutu kosí české kosy. Ohrozí nakažení komáři i papoušky ve voliérách?

UVNITŘ VIDEO – Možná jste v poslední době zaregistrovali v médiích zprávy o tajemném africkém viru Usutu, který postihuje divoké kosy černé v České republice a řada těchto ptáků na tuto nemoc uhynula. Pokud jste tyto zprávy zachytili, jistě jste si stejně jako my položili otázku, zda není tato nemoc přenosná i na papoušky a zda tedy exotickým ptákům chovaným ve venkovních voliérách nehrozí nějaké nebezpečí. Kos patří mezi naše nejčastější pěvce a v zahradách okolo voliér se zdržuje velice často. Navíc virus Usutu se přenáší bodavým hmyzem, nejčastěji komáry, což je další riziko u venkovních chovů papoušků. Podle veterinářky MVDr. Veroniky Milerské z královéhradecké veterinární ambulance Avianmed.cz však není vážný důvod k obavám, i když obezřetnost je na místě.

 

Do Evropy virus pronikl v roce 2001

„Usutu virus patří do obalených RNA ss+ virů do rodu Flavivirů, která se přenáší hmyzím vektorem. Virus přenáší komáři rodu Culex spp. a Aedes spp.. Usutu virus pochází z Afriky (1959), v roce 2001 se diagnostikoval u ptáků v Rakousku a od té doby se rozšířil téměř po celé Evropě,“ vysvětluje Milerská. Kosi zdaleka nejsou jedinými druhy ptáků, které tento virus napadá a může je usmrtit. Nejvyšší pozitivita se objevuje mezi pěvci a sovami. „Virus byl ovšem nalezen také v řádech hrabavých, dravců a sokolovitých. Dále virus napadl řády ptáků vrubozobých, dlouhokřídlých, brodivých, měkkozobých, lelky, srostloprsté, krátkokřídlé (v České republice např. lyska černá) a šplhavce,“ vypočítává Veronika Milerská.

K TÉMATU: Vědci objevili virus, který usnadňuje přenos chlamydií z papoušků na člověka

Ve výjimečných případech může virus Usutu napadnout i člověka. Na celém světě je ale známo méně než pět takových případů. Stejně výjimečný je přenos na další obratlovce, jako je srnec obecný, muflon evropský, jelen lesní a daněk evropský. Zajímavé je, že africké druhy ptáků jsou patrně virusu Usutu přizpůsobeny a neškodí jim. „Zdá se, že Usutu virus je nyní pro africké ptáky nepatogenní. Pravděpodobně si vytvořili dobrou imunitu v důsledku dlouhého působení viru a vytvořili si proti němu protilátky,“ míní veterinářka. Ptákům, kteří protilátky nemají a jsou vůči viru více vnímaví, Usutu způsobuje záněty mozkových blan (encefalitidy) a multiorgánová selhání. To je i případ českých kosů.

Papoušky ochrání moskytiéra

„Diagnostika se v poslední době provádí pomocí USUTU RT- PCR a IgG ELISA testu. Testování je nákladné, proto není výzkum tak rozsáhlý a proto také přesně nevíme, jaké ptáky a v jaké míře virus napadá,“ konstatuje Veronika Milerská. Proti viru navíc neexistují specifické léky ani vakcína. Léčba je pouze symptomatická, a proto hraje velkou roli prevence. „Je důležité zabránit komárům průnik ke konečnému hostiteli (ptákům) a to instalací sítí proti komárům, sítěmi přes voliéry, omezením ploch se stojatou vodou, apod.,“ radí veterinářka. Nakažený pták nemá žádné specifické symptomy, klasicky přestane přijímat potravu, je načepýřený, zesláblý a malátný.

ČTĚTE TAKÉ: Chovatelům papoušků hrozí podobné zdravotní problémy jako horníkům z povolání

Ne každý pták musí nutně na virus Usutu uhynout. Někteří jedinci nemoc prodělají a vytvoří si protilátky. Stejné by to mělo být i u lidí, u nichž by se v drtivé většině případů nemoc neměla nijak projevit. V České republice se virus Usutu u ptáků poprvé prokázal v roce 2011 u uhynulého kosa v Brně. Letos je potvrzený jeden případ opět z Moravy, ale úhynů kosů, i hromadných, je hlášeno více. Vzhledem k tomu, že laboratorní testy nutné k prokázání viru Usutu jsou drahé, nedělají se u všech nalezených ptáků. Není tak ani jasné, jak moc je virus v tuzemsku rozšířený. Zatím však nejsou hlášeny úhyny u žádných ptáků chovaných v zajetí a před virem Usutu nevaruje ani Státní veterinární správa.

 

Úvodní foto: Wikimedia Commons / James Gathany

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *